sunnuntai, kesäkuu 25, 2017
   
Tekstin koko

More, Better, Clever

Markkinoinnin tavoite on aina sama. Saada aikaan lisäystä. Silloin asiakkaan ostokäyttäytymisen tunteminen on oleellisen tärkeää. Mikä vaikuttaa, mikä ei.

Yleensä ollaan tyytyväisiä siihen että vuosittain teetetään nykyisille asiakkaille tyytyväisyyskysely. Hyvä että edes sen varran ollaan uteliaita. Jospa kuitenkin seuraavalla kerralla selvitettäisiin asia perin pohjin.

Jos nimittäin markkinaosuutesi on vaikka 10 %, on hyvä tietenkin tietää miksi 10% markkinoista on tyytyväinen toimintaan / tuotteeseen ja ostaa sitä. Mielenkiintoisempaa voisi kuitenkin selvittää, miksei 90% taas ole asiakkaitamme.

Asiakkaan ostoprosessin ymmärrys koostuu neljästä eri mittauspisteestä.

  1. Tunnettuuden mittaaminen potentiaalisessa asiakaskunnassa
  2. Kuinka moni niistä, jotka tuntevat meidät, harkitsevat ostoa.
  3. Kuinka moni harkitsevista ostaa ensimmäisen kerran
  4. KUinka moni kertaostoista muuttuu asiakkuudeksi.

Malli noudattaa hyvin pitkälle AIDA-mallia ja tuo esille samalla mitkä vaikuttavat asiakkaan ostokäyttäytymiseen niin voimakkaasti, että tunnettuus kehittyy aina asiakkuudeksi saakka.

Samaa mallia voidaan käyttää yhtä hyvin B2B-busineksessa, B2C-busineksessa, sitoutuneiden työntekijöiden kartoituksessa tai lojaalisten sijoittajien tutkimisessa.

Lopputuloksena saadaan myös selville, sakkaako kauppa eniten markkinoinnin, myynnin vaiko asiakastuen takia.

Heräsikö kiinnostus ?

Jos ja kun näin kävi, klikkaa alla olevaa Help-nappia